Ние приемаме сериозно нарушението на авторските права и енергично ще защитаваме правата на законните собственици на авторски права. Ако сте собственик на авторските права на съдържание, което се показва на уебсайта https://www.art-gift.net и не сте разрешили използването на съдържанието, трябва да уведомите писмено https://www.art-gift.net, за да можем да идентифицираме съдържанието, за което се твърди, че е в нарушение и да вземем действие.

Ние сме студио за печат, всички изображения в нашият сайт са качени от автори или оператори като са взети от трети страни или са създадени от наши дизайнери.  Ние не наблюдаваме, екранизираме или по друг начин преглеждаме медиите, които са качени на нашите сървъри от потребители на услугата.

Вашето писмено известие трябва да включва следното:

Физически или електронен подпис на собственика на авторските права или лице, упълномощено да действа от името на собственика, което изрично претендира за изключително право, за което се твърди, че е нарушено.

Специфична идентификация на авторските произведения, за които твърдите, че са били нарушени. Ако твърдите за нарушение на множество произведения, защитени с авторски права, с едно известие, трябва да представите представителен списък, който конкретно идентифицира всяко от произведенията, за които твърдите, че са нарушени.

Специфична идентификация на местоположението и описание на материала, за който се твърди, че нарушава или е обект на нарушаваща дейност, с достатъчно подробна информация, за да позволи на https://www.art-gift.net да намери материала. Трябва да включите конкретния URL адрес или URL адресите на уеб страниците, където се намира материалът, за който се твърди, че е в нарушение.

Информация, която е достатъчно достатъчна, за да позволи на https://www.art-gift.net/ да се свърже с страната-жалбоподател, която може да включва име, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща, на който може да се осъществи контакт с жалбоподателя.

Изявление, че жалбоподателят има добросъвестно убеждение, че използването на материалите по начина, по който се оплаква, не е разрешено от собственика на авторските права, неговия агент или от закона.

Изявление, че информацията в уведомлението е точна и под санкция на лъжесвидетелстване, че жалбоподателят е упълномощен да действа от името на собственика на изключително право, за което се твърди, че е нарушено.

Писмено известие трябва да бъде изпратено на e-mail:

Имейл: office@art-gift.net

Close Количка
Recently Viewed Close
Close

Close
Меню
Категории